با سلام

درخواست هایی کردن که چگونه در اختیار مشتری کنسول vps قرار دهیم یا بتواند خاموش و روشن نمایید

در این آموزش 2 مورد را ذکر خواهیم کرد. (با دقت مطالعه نمایید که مورد اول را استفاده نکنید زیرا دسترسی از تمامی vps ها به کاربر مورد نظر خواهید داد)

1 مشتری به تمامی vps های سرور دسترسی خواهد داشت (این دسترسی توسط ما تعیین میشود که آیا فقط کنسول باشد یا خاموش و روشن و ….)

(بیشتر…)

.......