تقریبا همه ی کاربرانی از فایل زیلا استفاده میکنند یک مشکل مشترک رو گذارش داده اند .
هنگام اتصال به سرور ارور های زیر را گذارش داده اند
Could not connect to server
Connection Time out
تصویر زیر یک نمونه ارور رایج است
(بیشتر…)

.......